پروفایل من

امیرحسین ابوالقاسم پور

طراحی گرافیکی ، طراحی مذهبی

  • تهران
  • Abolghasempour@yahoo.com
آرشیو

                                                     
                                        " ما را هنری نیست به جز نوکری تو ، تا بوده همین بوده و تا هست همین هست "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             امیـری حسیـن و نعـم الـامیـرعضویت در تاریخ 5 مهر 1390
بازدید پروفایل: 11034