پروفایل من

حامد احمدی

عکاسی

آرشیو

ای نسخه نامه الهی که تویی

ای آئینه جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست

از خود بطلب هرآنچه هستی که توئی.

عضویت در تاریخ 22 خرداد 1394
بازدید پروفایل: 1763