بیوگرافی و سوابق

حامد احمدی

عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد مهر   1391 اردیبهشت   1391 تهران ایران
سوابق کاری