اوا عسگری
عکاسی ونقاشی
سید حسین اجاقی
تصویرسازی | طراحی شخصیت | کمیک استریپ | www.hosseinojaghi.com
علی میری
گاهی برای دلم نقاشی میکنم
یوسف زمانی
طراحی- نقاشی- تصویر سازی.. گاهی هم عکاسی