پروفایل من

کریم خجسته

طراحی نرم افزار*عکاسی

آرشیو
سمت من گر می آیی
                          نرم و آهسنه بیا
                                          که مبادا بشکند چینی نازک تنهایی من


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 اسفند 1394
بازدید پروفایل: 296