پروفایل من

حسین قدیانی

عکاسی طبیعت ، معمارى ، صنعتى

  • متولد 11 اسفند 1357
  • 09127513389
  • Hosein.Qadiany@gmail.com
آرشیو
با خود اندیشیدم بنگارم آنچه میبینم. و نگاشتم بر سینه دیوار آنچه میدیدم از دریچه ابزار بی روحم. پنجره من هزاران پنجره شد بر دیوار تا بر چشم تو هزاران پنجره بگشاید به دنیای زیبای من. این هم برای دوست عزیزم آقای نادر علی Hosein.Qadiany@gmail.com 9127513389
عضویت در تاریخ 17 آذر 1388
بازدید پروفایل: 7650