پروفایل من

(DIДMOND) شبنم لطف اللهی

نقاشی. مجسمه سازی. عکاسی .موسیقی.

آرشیو
باز گشتم به سکوت
به هیچ
به نبود
دوباره بازگشتم آری
سکوت
چه دلنشین نوایی؟
آه و صد آه

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 22 مهر 1388
بازدید پروفایل: 12118