حلقه های اجتماعی

(DIДMOND) شبنم لطف اللهی

نقاشی. مجسمه سازی. عکاسی .موسیقی.
سهیل نوری
طراح UI/UX و موشن‌گرافیک
ناصر حیدری
نویسنده - کارگردان - عکاس
ناصر برزگر
عکاسی و خبرنگاری
کیمـیا منجـّمی
گرافیک، تبلیغات، مدیر هنری
عظیم فلاح
خوشنویسی(نقاشیخط)