پروفایل من

مهدی ارجمند

مدیریت صنعتی، طراحی

  • فارس
  • شیــــراز مقدس
  • exa.blogfa.com
  • exa.mehdi@yahoo.com
آرشیو

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم / حکم آنچه تو فرمایی شرط
آنچه تو بنمایی

یعنی اگر نقطه تسلیم نباشیم چکار کنیم ؟آلبوم های من

عضویت در تاریخ 30 آذر 1390
بازدید پروفایل: 3119