پروفایل من

فرزاد آخوندزاده

طراحی و نقاشی - طراحی گرافیک

  • متولد 11 تیر 1374
  • هرمزگان
  • بندرعباس
  • farzad119.xzn.ir
  • farzad119@gmail.com
آرشیو


متولد تیرماه 74، کارشناسی امنیت اطلاعات.


عاشق طراحی و نقاشی، گرافیک و برنامه نویسی...

عضویت در تاریخ 10 اردیبهشت 1393
بازدید پروفایل: 743