پروفایل من

محمد عموئی

گرافیک برداری

آرشیو

فصل آغاز برای دل من دیر شده

ابر پاییز دلم مانده و دلگیر شده

طره ناب تو ای دوست محال است چرا

می من ساغر من از دل تو دور شده

عضویت در تاریخ 30 تیر 1391
بازدید پروفایل: 1124