پروفایل من

محمد باقری

عکاسی

  • متولد 1 دی 1362
  • 09119618782
  • سمنان
  • بیارجمند
  • tarane.baran111@yahoo.com
آرشیو
نگاه تو ...

آنقدر محو نگاهت بودم 

یادم رفت برایت شعری بسرایم 

دفترم هنوز منتظر است ...

غریب آشنا (محمد باقری )

آلبوم های من