پروفایل من

الینا محمدپور

گرافیک

  • متولد 11 آبان 1368
  • تهران
  • تهران
  • https://www.facebook.com/pages/Elina-MP-Photography/1448879278707004
آرشیو
خواب دیدم: شقایق در شیدایی اوج می گرفت. نیلوفر در سجده عشق، دست افشان و پایكوبان، از خاك بر افلاك، فصل اقاقی را نوید می داد حنجر نرگس، با ترنم قالوا بلی، بهارانه می سرود در بركه چشمان همیشه بهار، نیلوفر آبی با طراوت لحظ
عضویت در تاریخ 30 آذر 1389
بازدید پروفایل: 6264