نگارخانه آثـار

[23]> آلبوم: پوستر

حسن منظوری

گرافیک
 • پوستر (مسجد انقلابی)

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 29 اردیبهشت 1396
  یادداشت هنرمند:
  پوستر(مسجد انقلابی)
  بهمن ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • بیرق ما چادر خاکی تو...

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 24 بهمن 1396
  یادداشت هنرمند:
  مراحل طراحی پوستر ”بیرق ما چادر خاکی تو...”
  بهمن ۹۶
  ایده‌‌پردازی |رسول حمیدی|حسن منظوری|
  خوشنویسی |استاد ناصر طاووسی|
  عکاس |امیرحسین نظری|
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • پوستر فاطمیه

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 16 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  پوستر مراسم فاطمیه
  اسفند ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • بیرق ما چادر خاکی تو...

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 24 بهمن 1396
  یادداشت هنرمند:
  پوستر ”بیرق ما چادر خاکی تو...”
  بهمن ۹۶
  ایده‌‌پردازی |رسول حمیدی|حسن منظوری|
  خوشنویسی |استاد ناصر طاووسی|
  عکاس |امیرحسین نظری|
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • مراحل طراحی پوستر فاطمیه

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 16 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  مراحل طراحی پوستر مراسم فاطمیه
  اسفند ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم
 • مراحل طراحی پوستر فاطمیه

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 16 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  مراحل طراحی پوستر مراسم فاطمیه
  اسفند ۹۵
  طراح |حسن منظوری|
  استودیو طراحی گرافیک حامیم