حلقه های اجتماعی

امید عظیمی

طراح گرافیک / مشاور تبلیغات /
*زینب سامعی*
"کارشناس و طراح فرش"
امیرحسین ابوالقاسم پور
طراحی گرافیکی ، طراحی مذهبی
سید حسین اجاقی
تصویرسازی | طراحی شخصیت | کمیک استریپ | www.hosseinojaghi.com
شقایق جعفری جوزانی
عکاس - گرافیست - تصویرساز
مه ناز صفویه
عکاسی - گرافیک - تصویرسازی
مهدی لک
در حال آموختن و تجربه کردن.
مهرداد محمدی
طراح گرافیک و وب | عکاسی در وقت اضافه
کیمـیا منجـّمی
گرافیک، تبلیغات، مدیر هنری