پروفایل من

حمیدرضا گلزار

گرافیک، تدوین, تصویر برداری، عکاسی

  • مشهد
  • hamidreza.golzar@Gmail.com
آرشیو
جوجه ها !!
روی تختت امشب ، بشمار ، تعداد دل هایی را که به دست آوردی ...
بشمار ،تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشاندی ...
بشمار ، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی ...
فصل زردی بود ، تو چقدر سبز بودی ؟!
جوجه ها را بعدا با هم میشماریم ...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 آبان 1389
بازدید پروفایل: 2471