پروفایل من

محسن گرنامی خلیلی

گرافیک

آرشیو
سكوت، سرشار از سخنان ناگفته است؛ از حركات ناكرده، اعتراف به عشق‌های نهان و شگفتی‌های بر زبان نیامده. در این سكوت، حقیقت ما نهفته است. حقیقت تو و من.
عضویت در تاریخ 11 خرداد 1390
بازدید پروفایل: 1283