پروفایل من

جاوید ...

گرافیست.نویسنده .کمی هم عکاسی

آرشیو
عاشقم و جان و دلم گشته اسیر بهانه او... مدتی نیست .
عضویت در تاریخ 21 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 1986