الهام رنجبر
جوجه گرافیست 17ساله.تازه دیپلم گرفته.کنکوری.بعضی وختا یه کارایی میکنم:)
مجید محمودیان
نقاشی ونگارگری عکاسی وخوشنویسی
علیرضا شیرین
طراحی و نقاشی
وانکو احمدی
طراحی و نقاشی و عکاسی غیرحرفه ای
سینا لاله بخش
نقاشی و مجسمه سازی اسفند 1371
عاطفه عباسی
گرافیک(تصویرسازی)
امجد حلبی نژاد
سیاه قلم / طراحی پرتره / مداد رنگی
مهران منجزی
نقاش سیاه قلم
افســــانه طراح
طراحی پرتره و سیاه قلم/مدادرنگی