افســــانه طراح
طراحی پرتره و سیاه قلم/مدادرنگی
الهام رنجبر
جوجه گرافیست
امجد حلبی نژاد
سیاه قلم / طراحی پرتره / مداد رنگی
سینا لاله بخش
نقاشی و مجسمه سازی اسفند 1371
عاطفه عباسی
گرافیک(تصویرسازی)
علیرضا شیرین
طراحی و نقاشی
مجید محمودیان
نقاشی ونگارگری عکاسی وخوشنویسی
مهران منجزی
نقاش سیاه قلم
وانکو احمدی
طراحی و نقاشی و عکاسی غیرحرفه ای