پروفایل من

کورش پورزند

عکاسی

  • متولد 3 اردیبهشت 1356
  • تهران
  • تهران
آرشیو
اگر می خواهید فردی را با رای و نظر خود همراه کنید، بگذارید در کمال آزادی حرفش را بزند.

آزادی طلبی ما به این دلیل نیست که عاشق آزادی هستیم، بلکه در حقیقت، ما خود آزادی هستیم و فقط در آزادی می توانیم رشد کنیم.

هنر قبل از اینکه دو بال برای پریدن به انسان بدهد ، دو پای انسان را می شکند پس برای رسیدن به آن شتاب مکن.( چارلی چاپلین )

هیچ چیز خوب یا بد نیست، بلکه شیوه اندیشیدن ما است که آن ها را نیک یا ناپسند جلوه گر می کند.(ویلیام شکسپیر)

خداوند بی نهایت است و بدون مکان و زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر

ایمان تو کارگشا می گردد.(ملاصدرا)

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 17 بهمن 1389
بازدید پروفایل: 2102