پروفایل من

عطیه بوربور

گرافیک

  • متولد 19 آذر 1370
  • تهران
  • http://graphicnet.ir/user/1308/عطیه-بوربور
  • god_isa_graphist@yahoo.com
آرشیو
غربت آن نیست که تنها باشی
فارغ از فتنه ی فردا باشی
غربت آن است که چون قطره ی آب
دم به دم، در پی دریا باشی
غربت آن است که مثل من و دل
در میان همه کس یکه و تنها باشی

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 23 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 8103