پروفایل من

لیــــــلا ن.ن

طــراحی-گرافیک-عکاسی

آرشیو
بارانی مورب
در نیمروزی آفتابی
هیچ اتفاقی نیافتاده است
تنها تو رفته ای
اما من
قسم می خورم که این باران
بارانی معمولی نیست
حتما جایی دور
دریایی را به باد داده اند.....
عضویت در تاریخ 15 تیر 1390
بازدید پروفایل: 976