پروفایل من

محمد سلیمانی

گرافیست،عکاس،آهنگساز

آرشیو

                                                                  

                                                                                                  می دانی؟

                                                                                            یک وقت هایی باید

                                                                                      روی یک تکه کاغذ بنویسی

                                                                                        " تـــعـطــیــل اســـت "                                     

                                                                                 و بچسبانی پشت شیشه افکارت

                                                                                   باید به خودت استراحت بدهی

                                                                                                 دراز بکشی

                                                                                  دست هایت را زیر سرت بگذاری

                                                                                          به آسمان خیره شوی

                                                                                         و بی خیال سوت بزنی.

                                                                                 در دلت بخندی به تمام افکاری که

                                                                              پشت شیشه ذهنت صف کشیده اند.

                                                                                        آن وقت با خودت بگویی

                                                                                           بگذار منتظر بمانند!

                                                                                   (استاد زنده یاد حسین پناهی)

                        

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 28 بهمن 1393
بازدید پروفایل: 1619