پروفایل من

مهدی یار رحیمی

^^مهندسی صنایع^^

آرشیو

امیرالمونین (ع) ، فرمود : چه بسا کسى

که با نعمت هایى که به او رسیده ، به دام افتد ، و با پرده پوشى بر گناه ، فریب
خورد ، و با ستایش شدن ، آزمایش گردد ؛ و خدا هیچ کس را به چیزى همانند مهلت دادن
، نیامرزد.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 20 بهمن 1389
بازدید پروفایل: 1814