پروفایل من

علی لطفی

گرافیک و طراحی کامپیوتری

آرشیو
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست.... هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود .... ......... صحنه پیوسته بجاست ...... خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
عضویت در تاریخ 24 فروردین 1389
بازدید پروفایل: 5695