پروفایل من

مهدی صائب

گرافیک - عکاسی

  • متولد 4 دی 1365
  • تهران
  • Mehdipmz@gmail.com
آرشیو

    Instagram : MEHD.MZ


      یاری کـن ای نـفـس

        که دریــن گوشـۀ قفس

             بــانگی برآورم زدل خستــه ام                       

                                                       یــک نفس

 

 

       سال 1387 عضو نگار خونه شدم ... خیلی وقت بود نبودم ....


_________________________________________________
       سال 1391 عضو جدید شدم ...   دلم واسش تنگ شده بود .....    نگارخونرو میگم !!!                

 

 

 

    مــانند شیشه ، شکستنم آســان بود...
 
    ولـــــــــــی 

       دیگر به من دست نزن
                 ا
ین بــار زخمی ات مــی کنم ...!!!!

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 27 آبان 1391
بازدید پروفایل: 2277