بیوگرافی و سوابق

عسل دولتیاری

گرافیست/انیماتور/طراح سایت/طراح لباس/تصویر ساز
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
موسسه فرهنگی زدلی و سی مد انیمانور / گرافیست/ طراح سایت مرداد   1386 تاکنون   ایران