بیوگرافی و سوابق

محسن قضاتی

طراح و گرافیست و عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
ثبت اختراع اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی شهریور 1385 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
شرکت در نمایشگاه گروهی آثار تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمن 1388 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
برگزاری نمایشگاه انفرادی عکاسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبان 1390 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
برگزاری نمایشگاه انفرادی عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی آذر 1390 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
گواهینامه شرکت در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمن 1390 ایران
تحصیلات
سوابق کاری