پروفایل من

مصطفی کاوه

عکاسی

  • متولد 5 آذر 1368
  • mostafa_kaveh@ymail.com
آرشیو
شاعر از کوچه ی مهتاب گذشت ، لیک شعری نسرود ؛
نه که معشوقه نداشت ،
نه که سرگشته نبود ،
سال ها بود دگر کوچه ی مهتاب خیابان شده بود ..

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 2642