پروفایل من

زهرا موحدی پور

کامپیوتـــر !

  • متولد 12 دی 1366
  • تهران
آرشیو

چو جوید کسی راه پیوستگی، هنر یابد و شرم و آهستگی

آزادی حقیقی تنها درعشــق به خداست و هنـر آنگاه حقیقتاً آزاد می‌شود که غایتش وصول به حــق باشد،

هنر برای وصول به حق. 

سیـّـد شهیـدان اهـل قلــم 

      آلبوم های من

عضویت در تاریخ 9 بهمن 1389
بازدید پروفایل: 6251