بیوگرافی و سوابق

زهرا موحدی پور

کامپیوتـــر !
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی مهر   1385 مرداد   1385 تهران ایران
سوابق کاری