پروفایل من

الهام رشیدپور

معماری.عکاسی.مجسمه سازی

  • متولد 6 بهمن 1370
  • archi.tect92@yahoo.com
آرشیو


پشت این پنجره جز هیچ بزرگ هیچی نیست

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 اسفند 1391
بازدید پروفایل: 2054