بیوگرافی و سوابق

خانم نیک فطرت

علاقمند به عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری