بیوگرافی و سوابق

جواد یزدی

2D
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
Last Leaf Arts Studio طراح کاراکتر دی   1390 تاکنون   ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
PR TV طراح کاراکتر مهر   1390 تاکنون   ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
انتشارات تصویر گری کتاب اسفند   1390 تاکنون   ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
صدا و سیما طراح کاراکتر و استوری بورد آبان   1390 دی   1390 ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
... طراحی تکسچر دی   1391 اسفند   1391 ایران