بیوگرافی و سوابق

رضا مهربان

طراح گرافیک و عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
ناظر فنی چاپ کیش مهر شهریور 1391 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
طراحی حرفه ای دو بعدی کیش مهر تیر 1391 آدر
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
کاردانی نرم افزار کاردانی مهر   1380 خرداد   1380 تهران ایران
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
صداوسیما مدیر هنری گروه آفاق شهریور   1389 دی   1389 تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
قطعه چهل و چهار مدیر گروه اینترنتی خرداد   1391 خرداد   1392 تهران ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
ویوا فتوگرافی مدیر آتلیه عکاسی خرداد   1391 تیر   1392 تهران ایران