بیوگرافی و سوابق

لیلا هادیان دهکردی

تصویر گر .نقاش
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
شیمی معدنی دکترا مهر   1390 بهمن   1390 ایران
سوابق کاری