پروفایل من

ابراهیم شیشه گر

عکاس.کارگردان

  • متولد 26 شهریور 1366
  • فارس
  • SHIRZZ
  • SHIRZ..tehran
آرشیو


با توام با تو خدا
یک کمی معجزه کن
چند تا
دوست برایم بفرست
پاکتی از کلمه
جعبه ای از لبخند
نامه ای هم بفرست

*
کوچه های دل من
باز خلوت شده است
قبل از اینکه برسم
دوستی را
بردند
یک نفر گفت به من
باز دیر امده ای
دوست قسمت شده است
با توام
با تو خدا
یک دل قلابی
یک دل خیلی بد
چقدر می ارزد؟
من که هر جا
رفتم
جار زدم:
شده این قلب حراج
بدوید
یک دل مجانی
قیمتش یک
لبخند
به همین ارزانی
*
هیچ وقت اما
هیچ کس قلب مرا قرض نکرد

هیچ کس دل نخرید
*
با توام با تو خدا
پس بیا ای دل من مال خودت

من که دیگر رفتم اما
ببر این دل را دنبال خودت

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 15 آذر 1389
بازدید پروفایل: 4787