پروفایل من

سعید اشرف زاده

دانشجوی سخت افزار

آرشیو
ساجد رو از دست دادیم... دوستی که خیلی برام عزیز بود... بهم محبتی بزرگی کرده بود ، هرگز یادم نمیره... از خدا صبر برای نزدیکانش رو خواستارم.
عضویت در تاریخ 17 آبان 1388
بازدید پروفایل: 1975