پروفایل من

طه امیری

ثبت زیبایی های خدا آفریده.

  • TEHRAN
  • http://instagram.com/taha_amiri
  • VEJDAN777@YAHOO.COM
آرشیو

پنجره زیباست اگر بگذارند  ....  چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند
من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم  ....  عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 28 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 5212