بیوگرافی و سوابق

محمد یاقوتی

گرافیک مطبوعات
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مدیر هنری سایر مرداد   1381 تاکنون   ایران
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
مشکات هنر مدیرهنری فروردین   1380 تاکنون   تهران ایران