پروفایل من

یکتا ایرانی

گرافیک

آرشیو
همه ما در زندگي شطرنج بازيم اگر تكنيك دلها را بدانيم هميشه برده و هرگز نبازيم yektairani@gmail.com 09146057262
عضویت در تاریخ 29 خرداد 1390
بازدید پروفایل: 1484