حلقه های اجتماعی

امــیر حسین صـــد قـی

طراحی فونت فارسی+ خوشنویسی خط معلی
(پارسا) سعید باقری
طراح گرافیست / طراح جواهرات / ناظـرچاپ / خوشنویسی
سیده باهره پاکدامن
خوشنویسی/گرافیک/عکاسی
شیعه آرت
گرافیک مذهبی
محسن زرکش
خوشنویسی / تذهیب / موسیقی
محمد سعید نقاشیان
خوشنویسی/تصویرسازی/موسیقی
محمد مهدی بحرینی
خوشنویسی - خط معلی
تصویری موجود نیست
مریم طالع زاری
هنرهای تجسمی،سنتی،چرم دست دوز
مهدی سهرابی نصر
خوشنویس وطراح گرافیک، ابری ساز و قطاع
مهدی لک
در حال آموختن و تجربه کردن.