پروفایل من

بهنــاز خســرو مرادی

نقاشـی

آرشیو
دیر آمدی موســی!

دورۀ اعجازها گذشته است ،

عصایت را به چارلی چاپلین هدیه كن ،

تا حداقل كمی بخندیم . . .
"شمس لنگرودی"

6/10/88

.

.

.

.
عضویت در تاریخ 18 آذر 1388
بازدید پروفایل: 3640