پروفایل من

رسول عباسی مهر

  • متولد 11 آذر 1359
  • rasul.abbasi.mehr@gmail.com
آرشیو

تو به من خندیدی و نمی دانستی...


من به چه دلهره، از باغچه ی همسایه، سیب را دزدیدم!


باغبان از پی من تند دوید...

سیب را دست تو دید!

غضب آلود به من کرد نگاه ...

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک 


و تو رفتی و هنوز، 

سالهاست، 

که در گوش من آرام آرام 


خش خش گام تو تکرار کنان 

می دهد آزارم 

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم 

که چرا باغچه ی کوچک ما سیب نداشت ...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 اردیبهشت 1392
بازدید پروفایل: 2278