پروفایل من

عباس سعدی

پوستر

  • شاهـــرود زیـــبا
  • تهــران
  • Abbas_Saadi20@yahoo.com
آرشیو
من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت >>> ..... در تهاجم با زمان آتش زدم >> كشتم ! ....من بهار عشق را دیدم ولی باور نكردم !!!! یك كلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم !!!
عضویت در تاریخ 9 خرداد 1388
بازدید پروفایل: 14668