پروفایل من

ابوالفضل کوکب ⎝⏠⏝⏠⎠

گرافیک - عکاسی

آرشیو
چون اینجا كسی به كسی اعتماد نداره من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی كه میبینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هرجا آیا همین رنگ است؟
عضویت در تاریخ 24 فروردین 1389
بازدید پروفایل: 2905