پروفایل من

سید حسین میرانی

طراحی

آرشیو
علاقه ام به شهیدان ، مانده  در الفاظ

ولی به رسم تو #عاشق شبیه #معشوق است


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 9 مرداد 1394
بازدید پروفایل: 1096