پروفایل من

آرش محبوب زاده

عکاسی، نویسندگی، شاعری...

آرشیو
سلام.
...اول از همه: شادی ارواح طیبه شهدا صلوات....

فرستادی؟ دومی بلند تر...

دمت گرم. سومی رو هم بفرست که سه تا تکمیل بشه...

... و اما... فقط یه کلام: "افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است"...
یا علی مدد.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 29 آذر 1390
بازدید پروفایل: 2147