پروفایل من

adele hajtalebi

گرافیک

آرشیو
با شاد بودن زیبا بودن رنگی بودن خندیدن رقصیدن و اواز خواندن هم
میتوان به بهشت رفت
کافیست خوب باشیم و انسان

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 5517