پروفایل من

مهدی افضلی

آماتور

  • متولد 17 شهریور 1358
  • مازندران
  • me_afzali@yahoo.com
آرشیو
واقعیت، خوبی ، زیبایی ؛ در این دنیا جز این سه هیچ چیز به جستجو نمیارزد.نخستین با اندیشیدن،علم. دومین با اخلاق،مذهب. سومین با هنر،عشق.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 4 آبان 1389
بازدید پروفایل: 4833